Skärmarö Gård

Skärmarö Gård är i geografiska termer en fastighet på Värmdö en bit utanför Stockholm. Här huserade Anna Runberg med team under sex år och bedrev hotellverksamhet i liten skala. Gårdens läge vid vattnet var en perfekt placering som drog till sig många nöjda besökare. Värmdö ligger circa 40 minuters bilväg från Stockholm centrum. Skärmarö Gård var av den anledningen en uppskattad destination för stadsboende, som utan långa resvägar ville ta sig ut ur staden över helgen. Med helpension av hög kvalitet och en stämningsfull atmosfär var det många som svärmade över gården. När den såldes år 2012 flyttade Anna Runbergs verksamhet vidare till en annan gård på Värmdö.

Skärmarö Gård är en av de äldsta byggnaderna på Värmdö. Faktiskt sägs den omnämnas redan på 1300-talet tillsammans med en annan av Värmdös kända gårdar, Saltarö Gård. Nu för tiden består Värmdös bebyggelse av en stor mängd fritidshus, en lite mindre del permanenta bostäder och en liten del historiska hus och gårdar. Värmdö har mycket att erbjuda när det gäller natur och fritid. Småbåtshamnar finns det gott om och vandringssträckan Värmdöleden leder fram till Saltarö-Skärmaröreservatet. I detta naturreservat lever en stor mängd djur och fåglar. Orre, fiskgjuse, ormvråk och ett flertal hackspettsarter trivs i de orörda barrskogarna som växlas av med olika typer av kärr.

Skärmarö Gård är en pärla på Värmdö

Skärmarö Gård är ett välkänt namn

Värmdö är en av de skärgårdsöar som lever både sommar som vinter. För den som vill att barnen ska få en bra start med ridningen så är Stall Skärmarö Gård en bra möjlighet. Här kan nybörjaren lära sig allt om hästar och hästskötsel, men även en person med erfarenhet kommer till sin rätt. I överenskommelse med ridläraren läggs fokus på de specifika saker som eleven önskar. För barn mellan 5 och 9 år erbjuds ett så kallat. ridlekis, där en första bekantskap görs med ett par shetlandsponnysar. Även här ingår det även att borsta hästarna och lära sig vad som ska göras i stallet, förutom att prova på att rida.